close menu
Junior Einsteins (JE) 17 – 24 tháng

Chương trình học

Junior Einsteins (JE) 17 – 24 tháng

Thiên tài khám phá

Là giai đoạn bé bộc lộ khả năng tư duy, học hỏi không giới hạn. Đây cũng là giai đoạn bé rất cần ở bố mẹ sự kiên nhẫn và thông cảm tuyệt đối. Do vừa mới biết đi, bé trở nên cực kì hiếu động, muốn tự mình khám phá về tất cả mọi thứ xung quanh và sao chép bất cứ hoạt động, cử chỉ nào mà bé thích thú ở ngưới khác. Nhưng bố mẹ ơi, bố mẹ đừng cho rằng bé đang nghịch ngợm nhé. Thực ra bé chỉ đang học hỏi về thế giới theo cách của mình mà thôi. Thông qua luyện tập, bé sẽ tự xây dựng cho mình tính cách kiên nhẫn, điều khiển cảm xúc và hoàn thiện các kỹ năng làm việc theo nhiều cách khác nhau.

Trọng tâm chương trình học:

  • Điều khiển cơ thể đi thăng bằng trên thanh ngang
  • Vận động chuỗi liên hoàn phát triển nhóm cơ chân
  • Nâng cao năng lực Não Phải – khả năng Ghi nhớ Chụp hình
  • Phát triển kết hợp khả năng Nghe – Hiểu nâng cao
  • Chú trọng phát triển ngôn ngữ
  • Thẻ từ Đơn, Ghép
  • Tăng cường kỹ năng tập trung
  • Âm nhạc kết hợp hoạt động thể chất và phát triển não bộ
  • Các hoạt động tráo thẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề
Đặt lịch học trải nghiệm